GRILLMASTER BRABANT

 

Logo klein

Huisregels

Grillmaster Brabant Huisregels

26 juni 2018, Odekerkpark Etten-Leur:

Grillmaster Brabant is een initiatief van Stichting Activiteiten Lions Club de Vreyheydt Etten. De huisregels voor dit evenement zijn door deze stichting opgesteld en de stichting en/of haar vertegenwoordiger zullen daar waar nodig op naleving toezien en/of laten doen toezien.

 • Het Odekerkpark is voor iedereen vrij toegankelijk, maar huisdieren zijn omwille van de hygiëne niet toegestaan. Kinderen mogen alleen op het terrein aanwezig zijn indien onder permanent toezicht van ouders/verzorgers.
 • Het betreden van het Odekerkpark is op eigen risico; Stichting Activiteiten Lions Club de Vryeheydt Etten is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade.
 • De deelnemers aan de wedstrijd maken gebruik van eigen BBQ’s en er wordt van de bezoekers verwacht dat deze zich verantwoord gedragen in de nabijheid van deze hete apparatuur en de eigendommen van de wedstrijddeelnemers/teams.
 • De deelnemers aan de wedstrijd prepareren voedsel en van de bezoekers wordt verwacht dat men de deelnemers in staat stelt dit op een verantwoorde en hygiënische manier te doen.
 • Entree is gratis.

  • Bier en Fris kost € 2,50
  • Wijn kost € 3,50
 • Op het Odekerkpark is tijdens en na de wedstrijd het gebruik van glaswerk en blik verboden, mede met oog op het risico voor derden.
 • Bezoekers dienen een legitimatie bewijs bij zich te dragen, want aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol verkocht.
 • Het verkopen van artikelen en/of het ondernemen van commerciële activiteiten zonder de schriftelijke toestemming van Stichting Activiteiten Lions Club de Vryeheydt Etten is niet toegestaan.
 • Er zijn toiletvoorzieningen aanwezig en wildplassen is dan ook niet toegestaan
 • Bij onbehoorlijk gedrag en/of bij het niet naleven van deze huisregels heeft de Stichting Activiteiten Lions Club de Vryeheydt Etten de bevoegdheid om personen te weigeren en/of te (laten doen) verwijderen.

Stichting Activiteiten Lions Club de Vryeheydt Etten beoogt met dit evenement geld bijeen te brengen voor het goede doel (Jeugdland), door het betreden van het terrein geeft u toestemming om door de stichting gemaakte foto’s te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Deelnameformulier

Warning: javascript error detected!

This is most likely a result of the actions of a third party extension, which causes javascript functionality to fail across the entire page.

If you see this warning, please check out the documentation regarding jQuery conflicts. We have solutions that can also fix third party issues like this one.

You can force this notification off by switching the show error warnings field off in the advanced tab. But it is better to address it, as the form will most likely not work the way you expect.

Ik schrijf me in voor de Grillmaster Brabant 2018 op 23 juni. De kosten voor deelname bedrage € 60,- per team. Betaling contant of per PIN op locatie. 

Grillmaster Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door:

Staf & Bianca van Caulil

Life And Garden

Intertasq internet en teksten