GRILLMASTER BRABANT

 

Logo klein

Wedstrijdreglement

Grillmaster Brabant Wedstrijd reglement

Grillmaster Brabant Wedstrijdreglement

23 Juni 2018, Oderkerkpark Etten-Leur:

* Grillmaster Brabant is een initiatief van Stichting Activiteiten Lions Club de Vreyheydt Etten. Het wedstrijdreglement is door deze stichting opgesteld en de stichting en/of haar vertegenwoordiger zijn de enige die dit reglement kunnen aanpassen dan wel van interpretatie kunnen en mogen voorzien.

* Een deelnemer is een individu of een team die producten bereidt op een barbecue (hierna BBQ) met als doel deze te laten beoordelen door een Jury. Elke deelnemer levert minimaal één hoofd-kok en zoveel assistenten als deze hoofd-kok nodig acht.

* Elke deelnemer heeft het inschrijfgeld van € 60,00 (per team) voor aanvang van de wedstrijd voldaan

* Opbouwen kan vanaf 11:00 uur. Vanaf 11.30 kan het pakket met vlees/kip opgehaald worden bij de organisatie. Om 12:00 begint de wedstrijd officieel.

* Gedurende de wedstrijd dient de deelnemer bij zijn BBQ aanwezig te zijn.

* Elke deelnemer moet zelf beschikken over 1 of meerdere bbq´s, bestek, sauzen en kruiden, alsmede een koelbox voor het te bereiden materiaal. Elke deelnemer krijgt door de wedstrijdleiding een perceel van ca. 25 m2 toegewezen. Deelnemers mogen niet van elkaars BBQ gebruikmaken.

* De bbq’s worden door middel van hout of kolen gestookt. De deelnemer dient er op toe te zien dat zorgvuldig met heet materiaal wordt omgesprongen zodat hij zichzelf en/of derden niet kan verwonden of verbranden. Het gebruik van vloeibare aanmaakmiddelen is niet toegestaan.

* Deelnemers kunnen vlees en kip ter plaatse kruiden, marineren en bereiden.

* Deelnemers worden geacht het hun toegewezen perceel schoon en netjes te houden en op een verantwoorde manier met voedsel om te gaan. Het gebruik van handschoenen bij het bereiden van voedsel is verplicht.

* Deelnemers zullen op een afgesproken tijdstip de door hen bereidde producten aanbieden aan de Jury in een geanonimiseerde verpakking welke men bij aanvang van de wedstrijd aangeboden krijgt door de organisatie.

* Deelnemers mogen geen producten verkopen.

* Organisatie zorgt voor stromend water en voor opvang van kolen/as na afloop van de wedstrijd.

* Omdat de wedstrijd plaats vindt in een openbaar park is glaswerk en blik niet toegestaan. 

* Er zijn drie wedstrijd categorieën; rundvlees, varkensvlees en kip. Elke categorie kent een winnaar en daarnaast zal er een overall winnaar zijn: Grillmaster Brabant

* De producten worden geanonimiseerd aangeboden (in een neutrale warmhoud container welke bij aanvang is overhandigd aan de deelnemer en door de organisatie is voorzien van een nummer/code), en door een jury beoordeeld op de kenmerken: presentatie, smaak/geur, malsheid/textuur. Het vlees mag van saus voorzien zijn en de doos dient minimaal 6 afzonderlijke (en duidelijk onderscheidbare) porties te bevatten.

* Op elk van de onderdelen geven de juryleden een score van 5 tot 10 punten in stappen van 0,5 punt. De deelnemer met het hoogste aantal punten wint.

* In geval van diskwalificatie en/of het te laat inleveren van het product worden voor die ronde nul punten in alle categorieën gegeven.

* Diskwalificatie van een product kan alleen plaatsvinden op aangeven van een vertegenwoordiger van Stichting Lions Club de Vryeheydt Etten. Een aangeboden product kan worden gediskwalificeerd omdat;

* Er bewijs is dat de producten herkenbaar zijn gemaakt waardoor de jury weet van wie de inzending afkomstig is,

* Er meer in de doos zit dan alleen het te beoordelen vlees/kip

* Er minder dan 6 individuele porties in de doos zitten

* Er duidelijk is dat het vlees te rauw is

* Het product te laat is ingeleverd

* Er geen handschoenen zijn gedragen bij het bereiden van het vlees

* Er ander vlees is bereid dan bij aanvang is verstrekt

* Inlevertijdstippen

* Rundvlees, 13.30 uur

* Kip, 15.00 uur

* Varkensvlees, 16.00 uur

* Prijsuitreiking: 17.30 uur.

* Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.

* Deelname geschiedt geheel op eigen verantwoording, Stichting Activiteiten Lions Club de Vryeheydt Etten is niet verantwoordelijk voor enige tijdens de wedstrijd ontstane schade voortvloeiende uit een ongeval, verlies, diefstal of andere oorzaak.

* Inschrijven kan uiterlijk tot 16 juni 2018 via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (vol is vol, op volgorde van aanmelding) of middels het uitgereikte inschrijfformulier aan een lid van Lions Club de Vryeheydt Etten.

Deelnameformulier

Warning: javascript error detected!

This is most likely a result of the actions of a third party extension, which causes javascript functionality to fail across the entire page.

If you see this warning, please check out the documentation regarding jQuery conflicts. We have solutions that can also fix third party issues like this one.

You can force this notification off by switching the show error warnings field off in the advanced tab. But it is better to address it, as the form will most likely not work the way you expect.

Ik schrijf me in voor de Grillmaster Brabant 2018 op 23 juni. De kosten voor deelname bedrage € 60,- per team. Betaling contant of per PIN op locatie. 

Grillmaster Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door:

Staf & Bianca van Caulil

Life And Garden

Intertasq internet en teksten